Kulttuurigaala taustagrafiikka

Säännöt ja ehdot arvontoihin

1. Kilpailun järjestäjä

Kulttuurigaala

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät voi osallistua Kulttuurigaalan operatiivisen työryhmän jäsenet tai heidän perheenjäsenensä.

Arvontaan osallistuminen on maksutonta, eikä se edellytä minkään tuotteen ostamista. Arvontaan saa osallistua ainoastaan kilpailun ohjeissa määrätyssä kanavassa.

3. Osallistumisaika

Kilpailuaika on määrätty kilpailun ohessa, ellei Kulttuurigaala ilmoita toisin.

Vastuu osallistumisilmoituksen saapumisesta järjestäjälle on ilmoituksen lähettäjällä. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi tietoteknisistä syistä johtuvista osallistumisilmoituksen viivästyksistä tai esteistä kilpailuun osallistumiselle.

4. Osallistuminen

Osallistua voi kilpailun ohjeiden mukaisesti Kulttuurigaalan nettisivuilla.

5. Palkinnot ja niiden valinta

Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti viestillä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää.

HUOMIOI JA VARIOI: Jos voittajaa ei tavoiteta yhden (1) arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Mikäli palkintoa ei voida toimittaa osallistujan virheellisten yhteystietojen tai muun järjestäjästä riippumattoman toimitusesteen vuoksi, voittaja menettää palkinnon. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistuja on antanut virheellisen osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselviä, tulkinnanvaraisia tai voittaja ei lunasta palkintoa määräaikaan mennessä tai palkintoa ei voida toimittaa voittajalle muusta järjestäjästä riippumattomasta syystä.

Osallistujat ja voittaja vastaavat kaikista muista arvontaan, palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

6. Järjestäjän vastuu

Osallistuessaan arvontaan osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjä tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa osallistujille tai voittajalle arvontaan osallistumisesta, palkinnosta, palkinnon luovutuksesta tai palkinnon käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista tai muista seurauksista. Palkinnot luovutetaan sellaisina kuin ne ovat eikä järjestäjä vastaa palkintojen sisällöstä tai toiminnasta. Verkossa toteutettava arvonta toimii yleisimmissä Internet-selaimissa tietokoneella. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun järjestäjä ei säästä eikä käytä henkilötietoja muuhun kuin arvontatarkoitukseen.

8. Sosiaalisen median kanavat

Arvontaan osallistujien tiedot tulevat ainoastaan Kulttuurigaalalle, ei Instagramille tai Facebookille. Sosiaalisen median kanavat eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla. Käytössä olevat sosiaalisen median kanavat eivät vastaa kilpailuista miltään osin.

Jokainen arvontaan osallistuva vapauttaa käytössä olevat sosiaalisen median kanavat kaikesta vastuusta.

9. Kilpailun sääntöjen noudattaminen

Kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä sekä arpajaisia ja palkintoa koskevia järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin

10. Palkinto

Arvonnan voittaja palkitaan Kulttuurigaalan kahdella (2 kpl) illallispaikalla. Kulttuurigaala järjestetään Tampereella 25.11.2021.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rekisteriseloste