Kulttuurigaala taustagrafiikka

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Life Style Invest Oy (0761693-2)/Kulttuurigaala (myöhemmin: Kulttuurigaala)
Osoite: Kilpiäistentie 31, 15240 Lahti
Sähköposti: kutsuvieras@kulttuurigaala.fi 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: pääsihteeri Riia Martinoja, Kulttuurigaala, 
Yhteystiedot: riia.martinoja@kulttuurigaala.fi

www.kulttuurigaala.fi

3. Rekisterin nimi

Kulttuurigaala yhdistys ry asiakas- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen,

asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja

muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös

profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi

rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen,

tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai

olleen urheiluseuran, lajiliiton, säätiön, yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilöt,

rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Kulttuurigaala tapahtumiin osallistuneen

henkilöt, Kulttuurigaalan palkintolautakuntaan tai suureen raatiin osallistuneet, äänestyksiin

osallistuneet ja markkinointiluvan antaneet, tai muut markkinointiluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin

käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yrityksen perustiedot, kuten nimi ja

yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja

yhteystiedot,

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten

tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä

osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän ylläpitämän kilpailuihin tai äänestyksiin, mobiilipalveluiden tai sen

lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot,

yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, sovelluksen ja siihen

sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja

tiedot, jotka käyttäjä on antanut sovelluksessa.

d) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot

eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot,

osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun,

sekä yhteydenotot muihin Kulttuurigaalan työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen

tilaamiseen liittyvät tiedot.

d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä

mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät

ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti,

puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot, passin numero tai henkilötunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta,

verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja

asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, mobiilisovelluksen ja Kulttuurigaalan mobiilipalvelun

käyttötiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset

ja viranomaiset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Kulttuurigaala organisaation sisällä, sekä Kulttuurigaalan

jälleenmyyjien tai alihankkijoiden kanssa.

Kulttuurigaala voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille,

jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa

maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen

esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa

riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield –

järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty

kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet,

sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja

teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä

ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja

ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot

varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso

auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee

suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu

virheellisesti rekisteriin.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rekisteriseloste