Kulttuurigaala taustagrafiikka

Kulttuuri tekee hyvää

”Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja kokonaisvaltaista hyvää elämää. Puhutaan kulttuurihyvinvoinnista, joka tarkoittaa ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia”, Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski kertoo vuoden 2021 sydänterveyden edistäjäksi valitun Taikusydämen valintaperusteissa. Taikusydän edistää ja tekee tunnetuksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää verkostomaisesti eri toimijoiden yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla. 

Taide ja kulttuuri voivat tukea terveyttämme monin tavoin. WHO:n raportissa (2019) muun muassa tanssin ja musiikin kuuntelun on osoitettu alentavan verenpainetta ja sydämen sykettä sydän- ja verisuonisairauksia sairastavilla. Myös taidetoimintaan osallistuminen, elävä musiikki ja teatteri- ja klovneriaesitykset ovat vaikuttaneet suotuisasti potilaiden verenpainetasoihin.    

Myös Sydänliiton hallituksen puheenjohtaja Paula Risikko on vakuuttunut kulttuurin hyvää tekevästä voimasta: ”Kulttuurilla ja taiteella on paljon hyvinvointivaikutuksia, ne voimaannuttavat, osallistavat ja vahvistavat, edistävät sosiaalista koheesiota sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Näillä kaikilla on selkeä yhteys myös sydänterveyteen. Siksi Sydänliiton yli 200 sydänyhdistystä ovat jo pitkään järjestäneet monipuolista kulttuuritoimintaa toimien sekä kulttuurin yleisöinä että tuottajina. Samasta syystä lähdimme myös vuoden 2021 Kulttuurigaalan yhteistyökumppaniksi.”

Sydänyhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa kulttuurin saralla jo nyt. On tanssia, teatteri- ja taidenäyttelyretkiä, runo- ja lauluhetkiä, lukupiirejä sekä konsertteja. Osa yhdistyksistä panostaa myös lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin.

”Haluamme nostaa parrasvaloihin sydänyhdistystemme monipuolisen kulttuuritoiminnan. Kannustamme yhdistyksiämme lisäämään kulttuuritapahtumien määrää sekä tekemään laajemmin kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksia tutuiksi. Näin haluamme olla osaltamme edistämässä kulttuurinalan elpymistä”, kertoo Sydänliiton järjestöpäällikkö Markku Holmi.

Holmi kertoo esimerkkinä Pohjois-Karjalan sydänpiirin, alueen sydänyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden järjestämän ja jo perinteeksi muodostuneen Satumetsä-tapahtuman. Tapahtuma tarjoaa vuosittain perheille mahdollisuuden liikkua ja kokea kulttuurista elämystä Suomen syksyisessä luonnossa. 

Kulttuuritapahtumat ovat oivia paikkoja toisten kohtaamiselle. Kulttuuri tuottaa hyvää mieltä ja virkistystä sekä mielelle että sydämelle. Mukavan toiminnan ohessa on mahdollisuus rupatella ja saada vaikkapa vertaistukea omaan sydänsairauteensa. 

Kulttuuritoiminnan ja -tapahtumien järjestelyt kokoavat monesti yhteen useita toimijoita, jolloin järjestelyvastuita saadaan jaettua useamman henkilön ja tahon kesken. Yhteistyössä on voimaa, Holmi kertoo. ”Yhdessä toteutetut tapahtumat saavat myönteistä näkyvyyttä ja houkuttelevat mukaan toimintaan.” 

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rekisteriseloste